Rulo băng tải

Phụ kiện

Là món phụ kiện không thể thiếu cho các dây chuyền băng tải. Giúp đưa phôi thừa vào một vị trí cố định

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rulo băng tải”

Your email address will not be published.