Máy biến tần ORIKON®

Phụ kiện

Giúp điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của dây chuyền đưa phôi từ 0-16 mét/phút.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy biến tần ORIKON®”

Your email address will not be published.