Máy biến tần ORIKON®

Phụ kiện

Giúp điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của dây chuyền đưa phôi từ 0-16 mét/phút.

  1. Anh Dũng

    Biến Tần hãng này chất lượng thấy ổn định

Add a review

Your email address will not be published.