Mảnh dao hợp kim

Phụ kiện

Mảnh dao hợp kim được thiết kế riêng hoạt động với năng suất cực cao phù hợp với ngành gỗ. Nhập khẩu trực tiếp bởi BINGUMA

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mảnh dao hợp kim”

Your email address will not be published.