Bộ cấp phôi tự động

Phụ kiện

Giúp ổn định và chống kẹt phôi, hỗ trợ hệ thống nén xã khí cùng các xilanh bật xã liên tục.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ cấp phôi tự động”

Your email address will not be published.